Privacybeleid

Februari 2023

 

MU-VALLEY BV, met zetel te 3630 Maasmechelen, België, Koninginnelaan 58, KBO nummer 0824.845.735 (BTW BE0824.845.735) en RPR Antwerpen, afdeling Tongeren (“MU-VALLEY” of “wij”) is de uitbater van ELAISA ENERGETIC WELLNESS (Nationaal Parklaan 7, 3650 Dilsen-Stokkem). MU-VALLEY verwerkt uw persoonsgegevens en is verwerkingsverantwoordelijke in termen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016). Deze privacyverklaring moet samen met ons cookiebeleid worden gelezen en zal u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bij vragen, klachten of verzoeken, contacteer ons op info@elaisawellness.com of 089/39.09.96. U kan een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen, contact@apd-gba.be of per post (1000 Brussel, Drukpersstraat 35).

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ, WAARVOOR EN WAAROM MAG DAT?

BROWSER- EN SESSIEGEGEVENS VAN DE WEBSITEGEBRUIKERS

Wij verzamelen o.m. volgende browser- en sessiegegevens aan de hand van cookies, wanneer u gebruik maakt van onze website: het type internet browser, hoedanigheid van de gebruiker, taalvoorkeur, datum en tijd van uw bezoek, domeinnaam of website waarlangs u onze website heeft bereikt, aantal bezoeken, IP adres, gemiddeld gespendeerde tijd op onze website en de bezochte pagina’s. Meer informatie over de cookie-instellingen voor onze website vindt u in ons Cookiebeleid.

Waarvoor (doeleinden)?

 • technisch en functioneel beheer van onze website (essentiële en functionele cookies)
 • evaluatie van de doeltreffendheid van onze website en opvolgen van het gebruik en/of surfgedrag van de gebruikers (analytische cookies)
 • marketing en interactie op sociale media via de website (marketing cookies en sociale media plug-ins)

Waarom mag dat (rechtsgrond)?

 • onze gerechtvaardigde belangen, m.n. aanbieden van een veilige en goedwerkende website (essentiële cookies)
 • uw toestemming (functionele, analytische en marketing cookies & sociale media plug-ins)

Voor de bewaartermijnen in het kader van cookies, zie ons cookiebeleid.

CONTACT-, FACTURATIE- EN LEVERINGSGEGEVENS VAN KLANTEN

Wij verzamelen o.m. volgende contact-, facturatie- en leveringsgegevens wanneer u ons contacteert (telefonisch, per e-mail of via het contactformulier), een boeking doet (al dan niet via onze website) of gebruik maakt van onze diensten en/of onze installaties betreedt: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, BTW- en/of KBO-nummer, facturatie- en leveringsadres en betaalgegevens, boekings- en aankoopinformatie en voorkeurproducten.

Waarvoor (doeleinden)?

 • antwoorden op uw vragen of verzoeken tot informatie onderhandelen of sluiten van overeenkomsten met u
 • leveren en factureren van onze diensten en/of producten
 • uitvoeren van customer satisfaction enquêtes – verbeteren van onze diensten en/of producten & klantenservice
 • verbeteren van onze diensten en/of producten & klantenservice
 • voldoen aan onze wettelijke en/of fiscale verplichtingen, zoals boekhouding, facturatie, etc

Waarom mag dat (rechtsgrond)?

 • uw toestemming (m.i.v. uw verzoek tot informatie)
 • uitvoering van onze overeenkomst met u
 • onze gerechtvaardigde belangen, m.n. verbetering van onze diensten, producten en klantenservice
 • voldoen aan een wettelijke verplichting

Voorafgaandelijk aan bepaalde behandelingen, zal u ons informeren over uw gezondheid en/of fysieke toestand (via een intake-formulier). Deze informatie is noodzakelijk om de behandelingen veilig en correct te laten verlopen. Ook deze informatie wordt enkel gebruikt in het kader van onze diensten en de uitvoering van onze (diensten)overeenkomst met u

CONTACT- EN ANDERE GEGEVENS VAN ONZE LEVERANCIERS

Wij verzamelen o.m. volgende contact- en andere gegevens van onze leveranciers (en/of hun team) wanneer wij commerciële contracten met leveranciers onderhandelen en sluiten: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Waarvoor (doeleinden)?

 • onderhandelen of sluiten van overeenkomsten met onze leveranciers
 • onderhouden van een commerciële relatie met leveranciers en ontvangen van hun diensten en/of producten
 • voldoen aan onze wettelijke en/of fiscale verplichtingen, zoals boekhouding, facturatie, etc.

Waarom mag dat (rechtsgrond)?

 • onze gerechtvaardigde belangen, m.n. beroep doen op diensten van derden
 • uitvoering van onze overeenkomst met u
 • voldoen aan een wettelijke verplichting

SELECTIE- EN AANWERVINGSGEGEVENS VAN SOLLICITANTEN

Wij verzamelen o.m. volgende selectie- en aanwervingsgegevens wanneer u bij ons solliciteert (via e-mail, de website of anderszins): uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, academische background, werkervaring, huidige betrekking, loonverwachtingen, kenmerken, gewoontes, gezinssamenstelling, skills, curriculum vitae en andere documenten en/of gegevens die u aan ons bezorgt in dit verband. Indien u zich inschrijft in jobplatvorms en/of bij rekruteringsbureaus waarmee wij samenwerken, verkrijgen wij (een deel van) voormelde persoonsgegevens via deze databasen en/of rekruteringsbureaus.

Waarvoor (doeleinden)?

 • verwerken, beheren en, in voorkomend geval, gevolg geven aan inkomende sollicitaties aan ons gericht
 • verwerken, beheren en, in voorkomend geval, gevolg geven aan uw voorstelling door rekruteringsbureaus of op de jobplatvorms

Waarom mag dat (rechtsgrond)?

 • uw toestemming (m.i.v. uw verzoek om contact of te nemen n.a.v. de vacature en/of jobapplicatie)
 • De uitvoering van uw overeenkomst met het rekruteringsbureau en/of jobplatvorm

Wij kunnen het sollicitatiedossier van niet geselecteerde kandidaten (m.i.v. voormelde persoonsgegevens) bijhouden voor een termijn van 1 (één) jaar, m.o.o. toekomstige projecten en/of vacatures, tenzij andersluidende instructie van de kandidaat-sollicitant. In dit laatste geval zullen wij het sollicitatiedossier volledig en onmiddellijk wissen.

PERSOONSGEGEVENS N.A.V. UW TOEGANG TOT ONS BEDRIJFSDOMEIN EN/OF WELLNESS INSTALLATIES

Wij verzamelen o.m. volgende gegevens wanneer u als klant, leveranciers, sollicitant of andere gast, fysiek ons bedrijfsdomein en/of wellness installaties betreedt (bijvoorbeeld met voertuig of te voet) via geactiveerde camerabewaking en toegangscontrole aan de hoofdingang: afbeelding en andere gegevens t.g.v. camerabewaking en toegangscontrole zoals datum en tijdstip van bezoek en/of aankomst en vertrek, model voertuig, kenteken en eventuele gedragingen tijdens uw verblijf/bezoek.

Waarvoor (doeleinden)?

 • controle en beheer van de hoofdtoegang tot het bedrijfsterrein en/of domein waar binnen wij gelegen zijn
 • bescherming van onze activa en/of de eigendommen van klanten en andere (categorieën van) bezoekers
 • inbraak- en diefstalpreventie

Waarom mag dat (rechtsgrond)?

 • onze gerechtvaardigde belangen, m.n. veiligheid op het bedrijfsterrein en bescherming van relevante activa

Voor het aanmaken van de camerabeelden voor de doeleinden en op basis van de rechtsgronden hierboven beschreven, doet MU-VALLEY beroep op bepaalde leveranciers, zoals hieronder beschreven, die hen een licentie geven op de hiervoor ontwikkelde apparaten (camera’s) en bijhorende software.

Deze licentie is gedeeld met IMMO MORRAN NV (met zetel te 3630 Maasmechelen, Koninginnelaan 58-60, KBO-nummer 0474.059.586, BTW-nummer BE0474.059.586en RPR Antwerpen, afdeling Tongeren), die actief is in hetzelfde gebouw als dat van ons en derhalve gebruik maakt van dezelfde inkom en uitgang, m.i.v. camera’s.

BV MU-VALLEY en IMMO MORRAN NV spreken af in dit verband op te treden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, waarbij ieder van hen gevolg zal geven aan de verzoeken van de betrokkenen die betrekking hebben op het stukje gegevensverwerking waarvoor hij verantwoordelijk is.

2. GOOGLE ADS – GOOGLE ANALYTICS – SOCIALE MEDIA

GOOGLE ADS

MU-VALLEY doet beroep op de diensten van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) voor Google Ads. Wanneer u Google Ads gebruikt om naar onze website te surfen, na aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van Google, zal Google bepaalde marketing cookies activeren op onze website. Hiermee wordt geregistreerd dat u ons bezoekt na het gebruiken van Google Ads.

 • U vindt meer informatie in ons Cookiebeleid en in het beleid van Google op de volgende link: https://business.safety.google/adscookies/.
 • MU-VALLEY is de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens (art.26 AVG), wanneer voorgemelde cookies actief zijn. Google en MU-VALLEY hebben daarom een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst gesloten. Hiervoor verwijzen wij naar: https://business.safety.google/adscontrollerterms/. Hierin is bepaald dat iedere verwerkingsverantwoordelijke gevolg zal geven aan de verzoeken van de betrokkenen die betrekking hebben op het stukje gegevensverwerking waarvoor deze verantwoordelijk is.
 • Op de volgende link kunt u het privacybeleid van Google nalezen, met alle informatie over hoe Google uw persoonsgegevens verwerkt: https://policies.google.com/privacy
 • Het is mogelijk dat Google uw gegevens ophaalt via Google Ads en deze persoonsgegevens uitwisselt met derden binnen of buiten de EER. Hier vindt u het akkoord met Google in dit verband: https://business.safety.google/adscontrollerterms/sccs/eu-c2c/.

GEGEVENSUITWISSELING MET GOOGLE ANALYTICS

MU-VALLEY doet beroep op de diensten van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland), voor Google Analytics. Derhalve krijgt Google toegang tot uw persoonsgegevens. Het is mogelijk dat Google uw gegevens uitwisselt met derden binnen of buiten de EER. Hier vindt u onze akkoorden met Google over respectievelijk (i) hun rol als verwerker en (ii) hun latere gegevensoverdrachten.

GEGEVENS GEDEELD VIA SOCIALE MEDIA

Wanneer u gegevens deelt of publiceert op sociale media, zullen de privacyregels van de betrokken sociale media-kanalen van toepassing zijn voor wat de verwerking van uw persoonsgegevens door deze kanalen betreft.

MU-VALLEY heeft accounts, kanalen of pagina’s op respectievelijk LinkedIn, Instagram, Facebook en YouTube en is beheerder van deze accounts, kanalen of pagina’s. Daarom is MU-VALLEY de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer (art.26 AVG): (i) MU-VALLEY uw posts deelt of met u interageert via sociale media (bijvoorbeeld via comments of Direct Messaging), (ii) u gegevens post of deelt op de account, het kanaal of de pagina van MU-VALLEY, en (iii) MU-VALLEY uw gegevens raadpleegt via uw profiel of via pagina’s van derden-gebruikers.

Derhalve hebben MU-VALLEY en voorgemelde sociale-mediaorganisaties een akkoord gesloten over hun respectievelijke rollen als verwerkingsverantwoordelijke met het oog op de nakoming van de AVG. Hieronder vindt u informatie over de verwerking van uw gegevens via onze sociale media en de betrokken verantwoordelijken hierbij.

Buiten hetgeen voorzien in deze privacyverklaring, heeft MU-VALLEY geen invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens n.a.v. uw activiteit, uw pagina, account of kanaal op sociale media. Zij is hierbij evenmin betrokken.

Facebook & Instagram (Meta Platforms Ireland Limited)

 • Het akkoord over de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid tussen partijen is beschikbaar via de onderstaande websitelink: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.
 • In dat akkoord werd opgenomen dat Meta Platforms Ireland Limited de verzoeken van betrokkenen met betrekking tot hun persoonsgegevens en/of hun rechten zoals vastgelegd in artikelen 15-20 van de AVG zal behandelen.
 • De informatie die Meta Platforms Limited Ireland, als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, conform artikels 13(1)(a) en (b) van de AVG, verplicht dient te bezorgen aan de betrokkenen, kan u terugvinden in hun privacybeleid op https://www.facebook.com/about/privacy.

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company)

 • Het akkoord over de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid tussen partijen is beschikbaar op deze link: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.
 • In dat akkoord werd opgenomen dat LinkedIn Ireland Unlimited Company de verzoeken van betrokkenen met betrekking tot hun persoonsgegevens en/of hun rechten voortvloeiend uit de AVG zal behandelen.
 • Het privacybeleid van LinkedIn Ireland Unlimited Company, met daarin alle informatie over de verwerking van uw gegevens door LinkedIn en hoe u uw rechten kan uitoefenen, is beschikbaar op deze link: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube (Google Ireland Limited)

 • Het akkoord over de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid tussen partijen is beschikbaar via deze link: https://business.safety.google/controllerterms.
 • In dat akkoord werd opgenomen dat iedere verwerkingsverantwoordelijke gevolg zal geven aan de verzoeken van de betrokkenen die betrekking hebben op het stukje van de verwerking waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
 • Het privacybeleid van Google Ireland Limited, met daarin alle informatie over de verwerking van uw gegevens door YouTube en hoe u uw rechten kan uitoefenen, is beschikbaar via deze link: https://policies.google.com/privacy.

3. DIRECT MARKETING

Wij verwerken de persoonsgegevens van bestaande klanten en handelsrelaties voor direct marketing doeleinden van soortgelijke diensten en producten via e-mails. Deze verwerking gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang, m.n. de promotie van onze diensten, producten en evenementen (bestaande of nieuwe, gelijkaardige).

Voor direct marketing naar andere categorieën van personen zal hiervoor toestemming worden gevraagd voorafgaandelijk aan de verwerking van de persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij inschrijving op onze nieuwsbrief (opt-in) en na expliciete aanvaarding van deze privacyverklaring.

Elke betrokkene kan zijn toestemming voor alle doeleinden, m.i.v. direct marketing, op elk ogenblik intrekken of hiertegen bezwaar maken, door ons hiervan te informeren op: info@elaisawellness.com of 089/39.09.96 (zie ook verder).

Het ontbreken of intrekken van uw toestemming voor direct marketing zal geen negatieve gevolgen hebben op onze dienstverlening t.a.v. u noch op uw toegang tot onze website(tools).

4. BEWAARTERMIJN

MU-VALLEY bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden (zie hoger), tenzij een bijzondere (wettelijke, contractuele of andere) termijn toepasselijk is. Beelden en/of andere gegevens verzameld via camerabewaking worden maximum voor 30 dagen bewaard en alsdan automatisch verwijderd.

5. TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

MU-VALLEY zal uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Tenzij de wet of een rechterlijk bevel dit aan ons oplegt, zullen wij uw gegevens niet overmaken aan derden.

Wij doen soms wel beroep op de diensten van derden (zie hieronder). Deze derden krijgen hierdoor soms toegang tot (bepaalde van) uw persoonsgegevens.

MU-VALLEY zal een verwerkingsovereenkomst (zoals bedoeld in artikel 28 van de AVG) sluiten met deze derden. Hierbij garanderen zij o.m. de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen nemen om uw persoonsgegevens afdoende te beschermen én uw gegevens enkel te gebruiken voor de doeleinden voorzien in deze Privacyverklaring.

Uw gegevens zullen meegedeeld worden aan de volgende derde-ontvangers binnen de Europese Unie:

 • Personeel en medewerkers
 • Leveranciers van ondersteunende diensten, zoals:
  • Hosting van website
  • Marketing
  • Juridisch en boekhoudkundig advies
  • ICT ondersteuning
  • Beheer en controle van (de toegang tot) het bedrijfsdomein
  • Camerabewaking binnen en rond de wellness installaties
  • Kassabeheer, betalings- en boekingssystemen

Uw gegevens zullen meegedeeld worden aan de volgende derde-ontvangers buiten de Europese Unie:

 • Google Analytics (Google LLC) (zie hoger)
 • Google Ads (Google LLC) (zie hoger)

6. BESCHERMINGSMAATREGELEN

MU-VALLEY neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige en/of onopzettelijke vernietiging, beschadiging of verlies alsook tegen ongeoorloofde verwerking, toegang of overdracht.

7. UW RECHTEN M.B.T. UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE DEZE UIT TE OEFENEN

M.b.t. uw persoonsgegevens heeft u, zonder enige kost, recht op:

 • toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens en alle informatie i.v.m. de verwerking hiervan;
 • verbetering van onvolledige of niet-juiste persoonsgegevens;
 • wissing van uw persoonsgegevens en beperking van de verwerking ervan;
 • bezwaar tegen (alle of bepaalde doeleinden), opdat MU-VALLEY deze verwerking staakt;
 • intrekking van de door u eerder verleende toestemming;
 • uw persoonsgegevens over te dragen aan een nieuwe verwerker en/of verwerkingsverantwoordelijke en,
 • neerlegging van een klacht bij de GBA (zie hoger).

Wanneer u ons geen toestemming wenst te geven of uw eerdere toestemming intrekt, is het mogelijk dat:

 • u geen toegang zal hebben tot (al) de tools van onze website,
 • wij u niet al onze diensten kunnen aanbieden,
 • wij hierdoor niet meer aan (al) onze contractuele verplichtingen t.a.v. u zullen kunnen voldoen.

Dit zal geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerkingen op basis van uw eerdere toestemming.

Om voornoemde rechten uit te oefenen, gelieve uw verzoek en (een kopie van) een geldig identiteitsbewijs over te maken aan MU-VALLEY per email op: info@elaisawellness.com. Wij zullen uw verzoeken in uitoefening van uw rechten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de 5 werkdagen doorvoeren.

8. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Dit document werd voor het laatst aangepast in december 2022. MU-VALLEY behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, bijvoorbeeld ten gevolge van nieuwe tools op onze website of om aan wettelijke, contractuele en/of administratieve bepalingen te voldoen. Belangrijke wijzigingen zullen worden aangekondigd op onze website. Gelieve onze website dan ook regelmatig te willen raadplegen.