Het ontwaken van de Godin

Ooit waren we intens betrokken met de natuurlijke cycli van het leven. We leefden dicht bij de natuur en hadden een natuurlijk ritme dat afgestemd was op de zon en de maan, de seizoenen, …

Ons gevoelswezen of ons body-elemental had een belangrijke plaats in ons bestaan op aarde. We beschikten over kennis, wijsheid en magie die heel vanzelfsprekend was en doorgegeven werd van generatie op generatie. De Godinnenkrachten werden erkend, geëerd en aangewend in man en vrouw. Onze voorouders, de druïden, priesters en priesteressen in Egypte, kruidenvrouwen en medicijnmannen van weleer hebben deze krachten voor ons uitgedragen en bewaard. De Godin en haar krachten worden ook gesymboliseerd door verschillende Archetypes denken we maar aan Isis, Aphrodite, Shakti, Kwan Yin, Maria (Magdalena),…

De laatste eeuwen zijn we door allerlei redenen gedeconnecteerd geraakt van onze lichaamswijsheid of ons aardelichaam. Het denken en de geest werden langzaam maar zeker belangrijker beschouwd en het lichaam(wezen) onderdrukt en als inferieur bestempeld.

Velen van ons voelen zich hierdoor ontaard, verdwaald, afgescheiden en vinden geen rust meer in hun lichaam en geest. Innerlijk voel je dat je iets dient te veranderen, de weg naar huis terug dient te vinden, maar je weet niet hoe.

Tijdens de workshop ‘het ontwaken van de Godin’ ontdek je hoe je terug contact kan maken en een positieve relatie kan opbouwen met je eigen lichaamswezen, je aardelichaam. Je ontvangt de sleutels om de magie en wijsheid van de Godin innerlijk te onthullen (ongeacht of je nu een man of vrouw bent).

Vervolgens zien we hoe we terug een nauwe samenwerking kunnen aangaan met de elementen, alsook met de natuur, de planten, dieren en de elementalen. We gaan aan de slag met allerlei interactieve technieken en lichten een tipje van de sluier op van hoe Godinnenkrachten werken.

Aanbod

Ontdek het volledig aanbod van Elaisa